Kontakt

Názov spoločnosti: Gro & Partners by R-real s.r.o.
Kontaktná osoba: Roland Gallia
E-mail: groandpartners@gmail.com

V prípade, ak máte záujem nás kontaktovať, môžete využiť aj nižšie uverejnený formulár.