OFF-Grid riešenie

Čo je to vlastne OFF GRID riešenie? Každého raz určite niekedy napadla myšlienka, ako by sa dalo od siete odstrihnúť a neplatiť tak už nikdy žiadne ďalšie účty. Prípadne znížiť spotrebu energie dodávanej zo siete a nahradiť ju vlastnou. Toto riešenie sa nazýva „OFF GRID“, teda „mimo siete“ a je možné ho uplatniť aj pri našich mobilných domoch.
Akým spôsobom zaisťujeme potrebné energie?

ELEKTRICKÁ ENERGIA

  • pochádza obvykle z obnoviteľných zdrojov a to priamo z miesta, kde sa dom nachádza
  • najčastejšie bývajú využité fotovoltaické systémy, ale taktiež aj vodná, veterná alebo geotermálna energia

ZDROJ VODY

  • je čerpaná z prirodných zdrojov, teda z najbližších riek, jazier či studní pokračujúc do čerpadiel a filtrov
  • taktiež je zachytávaná dažďová voda, ktorá môže mať následnú úžitkovú využiteľnosť